Hóa chất công nghiệp

Responsive image

NaCl 99%

Giá: Liên hệ

Responsive image

NaCl viên Ấn Độ

Giá: Liên hệ

Responsive image

NaOCl 7-9%

Giá: Liên hệ

Responsive image

NaOH 99%

Giá: Liên hệ

Responsive image

NaOH dung dịch

Giá: Liên hệ

Responsive image

PAC 30%

Giá: Liên hệ

Responsive image

PAC 31%

Giá: Liên hệ

Responsive image

AXIT SUNFUARIC - H2SO4 96%

Giá: Liên hệ

Responsive image

Axit Nitric - HNO3 68%

Giá: Liên hệ

Responsive image

Axit Oxalic - C2H2O4 99%

Giá: Liên hệ

Responsive image

Axit Sunfuaric - H2SO4 96%

Giá: Liên hệ

Hotline
0222 3745339
Hỗ trợ trực tuyến